• فارسی
  • English

توضیحات مرغ مهاجم 4

روز حمله را به خوبی به یاد دارم. خاطره آن روز همانند بال مرغ سرخ شده من را عمیقا می سوزاند!

مرغ ها بدون هشدار، جیغ یا تهدیدی می آیند. آنها می آیند تا بشریت را به خاطر ظلم هایی که به برادران زمینیشان شده، مجازات کنند.

برای کنترل لیزر و تنظیم آن به طرف مرغ های مهاجم، فورا در کابین خلبان قرار بگیرید.
بعد از عقب نشینی آنها، حمام آفتاب گرفته و از یک مرغ برگر دو باله لذت ببرید.
تغییرات نسخه 1.27ggl:
آگهی های تبلیغاتی از همه پخشی ها و منو مکث حذف شده است.
دانلود بازی:
⇓ دانلود فایل نصبی apk بازی با لینک مستقیم - 31 مگابایت