• فارسی
  • English

توضیحات راه پله دویدن

سعی کنید از موانع عبور کنید.
تغییرات نسخه 2.2.04:
رفع اشکال

The description of Stair Run

Try to pass over the obstacles!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»