• فارسی
 • English

توضیحات شوالیه و اژدها

جنگ بی پایان شوالیه ها و اژدها. نبرد در برابر موجودات افسانه ای در یک ماجراجویی عظیم. نبرد بین شاهزاده و هیولا در کنار یک ارتش از شوالیه های دلاور در یک بازی اکشن.

به عنوان فرمانده باجمع آوری شوالیه ها، قهرمانان قدرتمند، ساخت زره با عناصر نادر سوار بر کشتی شده و برای انجام ماموریتهای های افسانه ای با یک تیم چند نفره برای حفاظت از پادشاهی خود اقدام کنید.
حیوانات خانگی خود را آماده مبارزه کنید؛ برای پیوستن به نبرد و کمک به شوالیه ها برای  نشان دادن شکوه و عظمت پادشاهی، کار خود را آغاز کنید.

ویژگی های بازی Knights & Dragons - Action RPG - شوالیه و اژدها:
 • تبدیل شدن به شوالیه ای شجاع و قهرمانی دلیر در نبرد با شر
 • سفارشی کردن هر شوالیه با زره فیوژن و سلاح های ویرانگر
 • اتحاد تا 5 شوالیه برای نبرد با امپراطوری رقیب
 • دوئل با دشمنان
 • انجام حملات ویرانگر و قتل عام آنها
 • وجود گلادیاتورهای سطح بالا برای نبرد
 • استفاده از حیوانات برای نبرد
 • افزایش توانایی های حمله و دفاع
 • زره پوش با قدرت 5 عنصر: آتش، آب، روح، خاک و هوا
 • حمله اژده ها به شهر
 • به چالش کشیدن هیولا و اژدها با پهلوانان از جان گذشته در نبردی حماسی
 • امکان بازی چند نفره با دوستان
 • ایجاد یک اتحاد برای کسب پاداش عظیم
تغییرات نسخه 1.71.8:
- رفع اشکال

The description of Knights & Dragons - Action RPG

Knights & Dragons is a non-stop action role playing game with endless battles against mythical creatures in a massive action-packed RPG adventure!
Battle the Dark Prince & his monsters with a brave army of knights in epic role playing game action. As the Knight Commander, collect powerful heroes, craft armor with rare elements, embark on legendary quests & join a multiplayer guild to protect your kingdom!
*NEW Battle Pets!*
Pets have joined the fight for glory! Hunt, train and raise heroic companions to aid your knights in battle.
=Features=
BRAVE KNIGHTS BECOME HEROES - BATTLE EVIL IN ALLIANCES
- Heroes rise - Customize each knight with fusion armor & devastating weapons
- Alliances with up to 5 other knights ready you for battle with rival kingdoms

FIGHTING ADVENTURE GAMES - DUEL ENEMIES IN EPIC ACTION RPG COMBAT
- Duel in RPG battles with mystic enemies
- Gladiators level up, perform devastating massacre attacks & earn new armor
COLLECT, UPGRADE, COMBINE AND BATTLE WITH YOUR PETS
- Collect pets by using bait to attract rare & more powerful Pets
- Increase your attack and defense abilities by managing and upgrading pets abilities
- Battle your pets alongside your knights to increase critical attacks, deal burning damage & improve your defense
FUSION GAMES - CRAFTING FANTASY ARMOR ENHANCES STATS
- Battle epic dungeon boss monsters to collect elements for fusion
- Fusion lets you use elements to craft specialized weapons & stunning armor
- Armor with the power of 5 elements: Fire, Water, Spirit, Earth & Air
ELEMENTS JOIN - FANTASY ARMORY FORGED FOR GLORY
- Elements combine to forge stunning new armor sets
- Glory goes to the kingdom with the best armory. Battle fantasy creatures to earn crafting elements
MONSTERS ATTACK - COMBAT THE DARK PRINCE’S MYTHICAL CREATURES
- Dragons assault your city! Battle mystical monsters to defend your home
- Monsters & dragons challenge your gladiator in epic battle sequences
- Raid dungeon boss monsters with your guild for rare loot
MULTIPLAYER GAMES - JOIN A PVP GUILD WITH FRIENDS!
- Guilds up the fun! Join or create an alliance to earn massive rewards
- PVP games let you duel rivals & clash in intense versus battles
- PVP leaderboards rank you against rival kingdoms in 3 modes
HEROES BATTLE EVIL - ROLE PLAYING GAMES WITH EPIC WAR ACTION
- Role Play as the Knight Commander – Epic heroes rise against an army of darkness as evil monsters & dragons invade!
- Battle in role playing game combat with customizable knights
- Fantasy RPG duels with massive monsters & mythical creatures
Battle evil to save the kingdom & become a legend in Knights & Dragons, the epic free RPG story that pits you & your guild against legions of monster legends! Challenge gladiators in multiplayer battle games, use fusion to craft the best castle armory, & defeat the Dark Prince once and for all!
Your kingdom calls! Download Knights & Dragons today!
Use of this application is governed by GREE's Terms of Service. In addition, please note that GREE respects your privacy and asks you to review the GREE Privacy Policy. The GREE Terms of Service and Privacy Policy can be found in the Legal section below as well as at
http://product.gree.net/us/en/terms/