• فارسی
  • English

توضیحات خیابان مسابقه

اتومبیل های مسابقه ای کلاس بالا توسط تولید کنندگان مشهور ساخته شده اند. خیابان مسابقه دوران جدیدی از رانش نفس گیر را با سرعت و اشتیاق در سال 2019 آغاز می کند.

مهارت رانندگی خود را برای پیروزی نهایی بهبود بخشید. شما با رانندگان برتر از سراسر جهان مسابقه می دهید و تاج نهایی را می برید. این یک سبک جدید از رانندگی است. با 6 بازیکن از سراسر دنیا مسابقه دهید، وسیله نقلیه حریفان خود را به هم بزنید، میله های نیتروژن را به اندازه کافی جمع کنید و نیتروژن نهایی را آزاد کنید تا ماشین شما به حداکثر سرعت شتاب یابد! جهت خود را کنترل کنید، در هر زمان ترمز کنید و شیرین کاری کامل قدرت ماشین خود را نشان دهید.

ویژگی های بازی Street Racing HD - خیابان مسابقه:
  • خیابان ها را منفجر کنید
  • موتور برتر خود را بگیرید و ماشین خود را سرعت بخشید
  • در داخل رمپ رانندگی کنید و ماشین را به ارتفاع جدید ببرید
  • اتومبیل خود را با رنگ منحصر به فرد رنگ کنید
  • همزمان برای مسابقه با حریفان خود آماده شوید
  • موقعیت بالاتر را بدست آورید و پاداش بیشتری را در مدت زمان محدود باز کنید
  • ماشین ارواح حریف را در مسیر تعقیب کنید و با حریفان بازی ناهمزمان رقابت کنید
  • دستاوردهای مسابقه خود را به اشتراک بگذارید و ثابت کنید که یک راننده مسابقه عالی هستید
  • بیش از 30 اتومبیل برتر
تغییرات نسخه 6.5.1:
اشکالات رفع شد

The description of Street Racing HD

Street Racing HD is coming! Top-class racing cars were made by well-known manufacturers. Street Racing HD starts a new era of breathtaking drift with speed and passion in 2019.

From the free Route 66 to Tokyo's sharp turn, you'll find a world of challenge and excitement! Improve your driving skill for the ultimate victory. You will race with top racing drivers from all over the world and win the final crown!

Enjoy the fun of street racing!
It is a new driving style. Race with 6 players from all over the world, crash your opponents’ vehicle, collect enough nitrogen bars, and release the final nitrogen to accelerate your car to the maximum speed! Control your direction, brake at any time, and show perfect power sliding stunt!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blow up the streets!
• Take your top engine and speed up your car!
• Drive into the ramp and take the car to a new height.
Speed up in the air and stand out from your opponents.

Dress up your car!
• Embrace your car with the unique spray paint, tail and license plate! You defined your car.
• Remember to upgrade your cool car. On the road to the championship, you will be invincible.
• Start your Viper and to be the first person to cross the finish line!

PVP competitions!
•Get ready for a 1V1 competition with your opponent at the same time!
• Win higher position and unlock bigger reward during the limited time.
• Chase the opponent's ghost car on the track, competing with the opponents of the asynchronous game.
Share your racing achievements and proved that you are a great race driver.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Street Racing HD Features:
►Street theme, drift racing
►Rich street tracks and incredible levels
►Own more than 30 top cars
Division challenge, wonderful PVP competition
►Upgrade your car for higher speed and better performance
►Crash and experience street racing with high passion
►Refresh the leaderboard, you are the king of speed
Dress up your unique racing car
Realistic scene and rich sound

Street Racing HD has started, choose your car and put on your favorite dress.Accelerate! Beyond! Collision!!! Welcome to join our Facebook Homepage : https://www.facebook.com/realdriftracing/

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»