• فارسی
 • English

توضیحات ضربه تفنگ - عملیات حمله

ضربه تفنگ - عملیات حمله یک بازی موبایلی کلاسیک تیراندازی اول شخص است که ارزش تجربه کردن را دارد.

ویژگی های بازی Gun Strike : Assault Ops - ضربه تفنگ - عملیات حمله:
 • بازی شامل 3 حالت است: حالت سطح، حالت زامبی، حالت مرگ
 • حالت سطح: تمام دشمنان روی نقشه را نابود کنید تا برنده شوید
 • حالت زامبی: تمام زامبی های روی نقشه را نابود کنید تا برنده شوید
 • حالت مرگ: اولین تیمی که در مدت زمان معینی 15 دشمن را از بین می برد، برنده می شود. پس از مرگ می توان برای ادامه بازی دوباره زنده شد
 • می‌توانید موقعیت و اندازه دکمه‌های کنترلی را در بازی سفارشی کنید تا با همه اندازه‌های دستگاه‌های تلفن همراه سازگار شود
 • می توانید حساسیت هدف بازی را سفارشی کنید و برای بهترین تجربه عملیاتی با همه دستگاه ها سازگار شوید
 • حمله واقعی و بازخورد مرگ، سرگرمی بیشتری را به بازی اضافه می کند
 • بازی شامل 8 نقشه زیبا از دسته های مختلف است که می توانید همه آنها را امتحان کنید
 • به راحتی انواع سلاح ها را دریافت کنید، ورود مداوم می تواند سلاح های موشکی نهایی را به صورت رایگان دریافت کند
 • دستیابی به سلاح ساده است
 • تجربه بازی تیراندازی کاملا آفلاین و نزدیک به واقعی می تواند مهارت های تیراندازی شما را در هر زمان آموزش دهد
تغییرات نسخه 12.9:
1، منطق در حال اجرا را اصلاح کنید
2، هنگام تعویض اسلحه از هدف گیری دست بردارید

The description of Gun Strike : Assault Ops

Gun Strike: Shooting Ops is a classic first-person shooter mobile game that is worth experiencing.

Game Features:
1. The game contains 3 play modes: level mode, zombie mode, death mode.
◈ Level Mode: Destroy all enemies on the map to win.
◈ Zombie Mode: Destroy all zombies on the map to win.
◈ Death Mode: The first team to complete the elimination of 15 enemies within a certain period of time wins. After death, it can be resurrected to continue the game.
2. You can customize the position and size of the control buttons in the game to adapt to all sizes of mobile devices.
3. You can customize the aiming sensitivity of the game and adapt to all devices for the best operating experience.
4. Realistic attack and death feedback add more fun to the game.
5. The game contains 8 beautiful maps of different categories, and you can try them all.
6. Easy to get all kinds of weapons, continuous login can get the ultimate Rocket weapons for free.

Thank you, we will continue to work hard to optimize and improve the game!
Gun Strike: Shooting Killer is a classic first-person 3d shooting game on mobile. The game adds more interesting gameplay and features in the original classic mode.

Features :

Customizable game button layout: Adjust the button layout that suits you best in the game, and play as you want, so that every round of battle is handy without regrets.
Customizable sliding screen sensitivity and smoothness: Adjust the sensitivity that best suits your mobile phone or tablet in the game, and can accurately target the enemy to kill each time!
◈ Real death action performance: Optimize the terrorist's death action to get a realistic shooting experience. What you want is the instant pleasure of the terrorist being knocked down and feel the different performance brought by different weapons.
◈ There are many types of maps, the picture is more beautiful, the pixel style is always classic!
◈ Weapon acquisition is simple: keep the classic and commonly used weapons: pistol-Desert Eagle, automatic rifle-AK47, high precision sniper rifle-AWP, short assault rifle-M4A1, assault rifle-AUG, assault rifle-MAC10, etc. As long as you play the game seriously, it is simple Easily unlock all weapons, you will always find one of your favorite weapons!

Why download:

◈ The promotional image is a real screenshot of the game, which is very beautiful. We will never use fake promotional images to trick everyone into downloading.
◈ Completely offline and close to real shooting game experience can train your shooting skills at any time. Train to become a great gunmen and let you become the shooter king in other games too.
◈ Unlocking all weapons with ease, you can complete all counter-terrorism training and find your favorite counter-terrorism weapon. Can also train the use of grenades.
◈ All training is provided completely free and permanently free.

Subsequent update plan:

◈ More types of weapons, including super machine guns, rockets and other super weapons!
◈ More style maps, including snow, transport ships, grass, rotten buildings and more!
◈ More types of enemies and weapons.

We collect opinions from everyone during the game and improve the game experience. Please wait for our continuous updates. More and more fun game play will be opened soon ...

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»