• فارسی
  • English

توضیحات افتخار نهایی - جنگ پادشاهان

آیا می خواهید با شاهزاده خانم ازدواج کنید؟  پادشاه شووید و با ازدواج شاهزاده خانم ازدواج کنید. با استخدام قهرمانان افسانه ای، ساخت ارتش قدرتمند، کاوش زمین های جادویی عجیب و غریب، هیولاها و دشمنان قدرتمند را نابود کنید.. قهرمانان مورد علاقه خود را انتخاب کنید، دوستان جدیدی را بیابید و بدون سر و صدا به جنگ بپردازید.

امکانات بازی Ultimate Glory - War of Kings - افتخار نهایی - جنگ پادشاهان:
  • ازدواج با شاهزاده خانم
  • بیش از 7 شاهزاده خانم زیبا در انتظار شما هستند
  • بازی استراتژی در جهان باز
  • مشاهده، چت و برخورد با دیگر بازیکنان را در این بازی استراتژی تجربه کنید
  • استفاده از قهرمانان قدرتمند
  • ترکیب و مطابقت برای تکمیل مبارزه
تغییرات نسخه 1.0:
1. اشکال برطرف شد

The description of Ultimate Glory - War of Kings

Want to marry the princesses? Dive into Ultimate Glory - War of Kings, become the king, marry the princesses! Recruit legendary heroes, build an powerful army & RULE THE WORLD!

Explore exotic magical lands thrown into chaos by terrifying monsters and powerful enemies. Choose your favorite heroes, make new friends, and charge fearlessly into war! Strike down your foes and build an empire!

FEATURES
●Marry the princesses
More than 7 beautiful princesses are waiting for you!
● An Open-World Strategy Game
See, chat, and clash with other players in this MMO strategy game!
● Rule as the Emperor
Claim the throne in a battle royale for the kingdom! Will your legacy as a empire be just or cruel?!
● Powerful Heroes
Let them lead your kingdom to glory, or mix and match them to complete an RPG&SLG-style campaign that you will want to play again and again!
● Master Your Strategy
Think of new lineups and perfect your strategy!

Will you conquer enemy kingdoms and imprison rival lords? Will you liberate prisoners of war? Or will your kingdom and empire crumble to dust?

Write your own legacy, only in Ultimate Glory - War of Kings!