• فارسی
 • English

توضیحات انجمن پادشاهان

به انجمن پادشاهان خوش آمدید!
پیوستن به دوستان و خانواده خود در این بازی رایگان جدید و هیجان انگیز آنلاین چند نفره.

ویژگی های بازی Board Kings - انجمن پادشاهان:
 • انتخاب و پرتاب تاس، ساخت بزرگترین شهر برای خود
 • پرتاب تاس و کسب سکه
 • در این بازی، تاس تعیین خواهد بود.
 • اگر شما خوش شانس باشید به کاشی پاداش در زمین می روید و برنده پاداش بسیار جذاب می شوید.
 • به یاد داشته باشید، همه چیز در مورد شانس نیست بلکه استراتژی و مهارت بسیار مهم است.
 • استفاده از سکه برای ساخت و توسعه شهر خود
 •  رونق شگفت انگیز در شهر خود
 • محافظت از شهر خود از غریبه و دیگران در ایستگاه پلیس! ارتقا ایستگاه پلیس برای استقرار ماشین پلیس
 • سرقت از دوستان خود
 • برنده شدن سکه دوستان خود
تغییرات نسخه 4.35.0:
سرآشپز بانی بازگشته است!
• جدید! غذاهای خیابانی!
• جمع آوری، آشپزی و برنده شدن جوایز شگفت انگیز!

آلبوم Bunny Life – Final Days!
• جایزه بزرگ 14000 رول را از دست ندهید!
• در رویدادهای روزانه برای برنده شدن بهترین برچسب ها و بسته ها رقابت کنید!

آرام بمان و به چرخیدن ادامه بده،
XOXO
تیم بانی

The description of Board Kings

Hello and welcome to Board Kings!
Join your friends and family in the new and exciting free online multiplayer board game!

Meet your board! Choose your idol and throw the dice!
Build the greatest city for your bunnies!

Throw the dice and earn coins as you go!
The dice will determine where you go! You decide what to do with your coins!
If you’re lucky you’ll land on the bonus tiles and win awesome rewards and boosts!
But remember, it’s not all about luck, it’s about strategy and skill.

Build up your city!
Use the coins to build and develop your city! Climb up the leaderboard by expanding your bunny population. The more you build, the more bunnies you will have!
Build the most amazing thriving city of all time!
The more you build, the bigger the board will become!

Protect Your Board!
To protect your city from strangers and other unwelcomed mischiefs you need to land on the police station! Upgrade the police station to deploy more police cars!

Steal From Your Friends
Win your friends’ coins by landing on the Steal tile! Didn’t find the richest city? No worries! You’ll win other people’s coins as well!

Win Bonus Features!
Land on the bonus tile and win special features for your board! Extra coins! Extra police cars! It’s always a win to have more than your friends!

Visit your Friends’ Boards!
Hop on the train and choose the friend you miss the most! You can also pay a visit to others who were at your board.
While visiting your friends’ city you can throw the dice and:
*** Own your friends’ buildings! ***
*** Destroy others’ cities! ***
*** Steal coins by breaking others’ piggy banks! ***
Watch out for the police! Or you might get thrown in jail! To be freed you’ll need to throw a double or pay the fine!

Become the Board King, now! It’s free-to-play, but you can also purchase additional items with real money. If you don’t want to use this feature, please disable in-app purchases in your device’s settings.
Any Suggestions or new ideas? Experiencing any problems? We love our players! You can reach out to our support team from inside the game!
Your board awaits!