• فارسی
  • English

توضیحات بی نهایت آلمانی

بازی های سرگرم کننده و تعاملی را در فضای آلمانی یاد بگیرید. یادگیری متداول ترین کلمات آلمانی را با اولین بازی یادگیری آسان و سرگرم کننده تجربه کنید.

بدون استفاده از زبان انگلیسی، درست مثل یک بومی، آلمانی یاد بگیرید. با تست کردن روی صدا ، متن و تصاویر به صورت مستقل بر کلمات تسلط پیدا کنید.
تغییرات نسخه 4.2.23:
بهبود عملکرد و رفع اشکال.

The description of Infinite German

Learn German by playing fun and interactive games in space! Infinite makes learning the most common words of German easy and fun with it’s game-first method of learning. ✌

★ Learn German without using English, just like a native!

★ Gain mastery of words by being tested on the audio, text, and images individually.

★ Quicken your word recall by answering questions against the clock.

★ 30 second levels allow for learning no matter how much time you have.

★ Customize your review by selecting words from any category to be tested on.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»