• فارسی
  • English

توضیحات همه در یک پیش دبستانی

ذهن بچه ها تشنه دانش هستند. ابزاری را که برای رشد لازم دارند به آنها بدهید.
این کودکستان برای بچه های 2 تا 5 ساله بسیار عالی است، به مهد کودک بروید و با یادگیری حروف الفبا، اعداد، رنگ ها، اشکال، حیوانات، روزها و ماه ها آنها را در مسیر درست قرار دهید. همچنین در این برنامه صفحات رنگ آمیزی، پازل، بازی حباب و مسابقه وجود دارد که هر بار متفاوت است.
تغییرات نسخه 1.2.0:
*فرمت برنامه جدید
*اسپانیایی به طور موقت حذف شده است

The description of Preschool All-In-One

Our children's little minds are like sponges that are thirsty for knowledge. Give them the tools they need to grow.

Preschool All-In-One is great for kids 2 - 5 years old, whether they're just getting started, or going into Kindergarten. Start them on the right path by making it FUN & EASY to learn the alphabet, numbers, colors, shapes, animals, days & months. Also included in this app are coloring pages, puzzles, the bubble game, and a quiz that is different every time.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»