• فارسی

توضیحات ضرب المثل

ضرب المثلهای زیبای ایرانی‌ را از تصویر حدس بزنید.
کامنت بگذارید تا ضرب المثلهای بیشتری اضافه کنیم.

The description of Zarbol Masal

ضرب المثلهای زیبای ایرانی‌ را از تصویر حدس بزنید.
در گوگل پلی کامنت بگذارید تا ضرب المثلهای بیشتری اضافه کنیم.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»