• فارسی
 • English

توضیحات دزد - پلیس 2

این بار این بازی تجربه جدیدی را به ارمغان می آورد. زندان بزرگ جزیره  غرب اقیانوس آرام در انتظار ماجراجویی شما است.

امکانات بازی Cops N Robbers 2دزد - پلیس 2:
 • نقشه بزرگ زندان غرب اقیانوس آرام با فضای باز زندان، جنگل، جزیره، کشتی ها ...
 • پلیس، دزد و جاسوس
 • بعضی از پروکسی ها را برای کمک به خارج شدن از زندان طراحی کنید
 • نقش جدید جاسوسی برای پنهان شدن ارز دزدان و پلیس
 • برای حفظ هویت جاسوس نیاز به تکمیل وظایف داده شده توسط سیستم دارید
 • دزدان دریایی باید با رأی گیری به شناسایی جاسوسان برسند
 • پشتیبانی چند نفره
 • برخی از مباحث در جنگل فضای باز وجود دارد، می توانید آنها را جمع آوری کنید
 • قوانین احترام تقلب، همکاری و خیانت
 • علاوه بر دزدان، یک پلیس و یک جاسوسی وجود دارد
 • پلیس به دزدان میگوید آنچه باید انجام دهند. به غذا خوری مراجعه کنید، دوش بگیرید و به کتابخانه بروید ...
 • دزدان باید اطاعت کنند هر آنچه پلیس می گوید
تغییرات نسخه 2.2.9:
رفع اشکال.

The description of Cops N Robbers 2

Wait so long for the "Cops N Robbers (Jail Break 2)", the 2nd edition of "Cops N Robbers (Jail Break)" has been developed for one year, created by the famous developer of "Cops N Robbers (Jail Break)" and "Cops N Robbers (FPS)": "JoyDo Entertainment".

This time we brought a whole new experience for every CNR fan. New huge island prison - "West Pacific Prison" is here, waiting for your adventure. New game settings, new props&craft system...Most important of all, a new role - spy is added in "Cops N Robbers".

***Features***
# Huge map - "West Pacific Prison": indoor and outdoor area, prison, forest, island, ships...
# Role playing: Cop, Robber and Spy.
# Props&Craft System: 40+ props (weapons, armors...), craft some props to help you get out of prison.
# New role - Spy: hiding in robbers, secretly support for the cop. In order to retain the identity, the spy need to complete the tasks given by system. Robbers need to find out who is the spy by voting.
# Multiplayer: Worldwide Multiplayer support, 5 regions available - EU, AU, US, ASIA, JP
# Mobs: there are some mobs in the outdoor forest, you can collect some stuff from them.
# Hunger value: Affect walk speed & attack damage.
# "Honor Rules": cheat & cheated, cooperation & betrayal.
# Stable server & optimized network.
# Video Recording: support Kamcord video recording.

***Rules***
# Besides robbers there is one cop and one spy.
# The cop tells robbers what they should do: go to the mess hall to eat, go to the showers, go to the library...
# Robbers must obey and do what the cop says, or be punished!
# Robber's mission: Compliance & Betrayal (find the way to escape from prison then all the robbers win)
# Cop's mission: Manage all robbers & make sure that no one escapes from prison in the limited time!
# Spy's mission: Complete the system tasks to retain the identity. Help the cop to monitor all robbers, meanwhile avoid the identity being exposed.

*** Support & Feedback ***
Mail: joydofeedback@gmail.com

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»