• فارسی
  • English

توضیحات جانی تریگر - تیرانداز از خفا

راهزنان همه جا هستند. جانی تریگر با اسلحه و رادیوی مورد علاقه خود دوباره شکار خواهد کرد.
روی پشت بام قدم گذارید. موسیقی مناسب تنظیم کنید. موقع نمایش است.
تغییرات نسخه 1.0.26:
رفع اشکال.

The description of Johnny Trigger: Sniper

Bandits are all over the place. Again.

With his gun and favorite radio set, Johnny Trigger is back on the hunt.

Step on the roof. Set up some proper music. It's showtime.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»