• فارسی
  • English

توضیحات چوتا بهم - ریاضی بیگانگان

چوتا بهم بازگشته، این بار برای نجات دهولاکپور از حمله بیگانگان استو دهولاکپور توسط بیگانگان تصرف شده است و همه روستاییان و دوستان به بیگانگان تبدیل شده اند.
بهم توانست جگگو را نجات دهد و با كمك پروفسور دومومكتو كشف كرد كه تنها راه نجات دوستانش و برگرداندن آنها به انسانها استفاده از قدرت جادوی ریاضی است كه بیگانگان در برابر آن آسیب پذیر هستند. به چوتا بهم کمک کنید تا از مهارت های ریاضی و قدرت ویژه خود برای درمان بیگانگان آلوده و تبدیل آنها به انسانها استفاده کند.

هفت دنیای عالی با 63 سطح هیجان انگیز به شما امکان می دهد مهارت های جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را همراه با سرگرمی های زیاد همزمان تیز کنید. بازی شامل محیط های غنی، بصری و فوق العاده سرگرم کننده است تا بازیکنان را برای مدت طولانی درگیر خود کند.
تغییرات نسخه 1.2:
به Chhota Bheem کمک کنید - برای نجات Dholakpur از دست بیگانگان از ریاضیات استفاده کنید.
- معرفی یک دنیای کاملا جدید برای امتحان کردن تمام بازی های کوتاه به صورت رایگان

The description of Chhota Bheem Maths vs Aliens

Chhota Bheem is back, this time to save Dholakpur from an Alien Invasion

Dholakpur has been taken over by Aliens.
All of the villagers and Bheems Friends including Chutki, Raju, Dholu-Bholu, Kalia, Princess Indumati and Raja Indraverma have all been converted into Aliens.

Bheem managed to save Jaggu and with Professor Dhoomketu's help has discovered that the only way to save his friends and convert them back to Humans is to use the Power of Math Magic which the aliens are vulnerable to.

Help Chhota Bheem use his math skills and special powers to treat infected aliens and convert them back to Humans.

Seven Awesome Worlds with 63 Exciting levels let you sharpen your addition, subtraction, multiplication and division skills along with having loads of fun at the same time!

The Chhota Bheem Math vs Aliens game contains visually rich environments and extremely fun and addictive game play to keep players engaged for a long time!

For Parents and Teachers:
Chhota Bheem Math vs Aliens is now aligned with Common Core State Standards for Kindergarten 1st Grade, 2nd Grade, 3rd Grade and 4th Grade and includes a detailed Report Card section where parents and teachers can monitor progress and find patterns of learning and help practice areas of weakness.

Highly Recommended for AGES: 5-11.

FEATURES
‣ 7 detailed, extremely fun to play worlds with 9 levels each.
‣ Questions support addition, subtraction, multiplication and division problems.

SYLLABUS COVERED
‣ Counting
‣ Addition
‣ Subtraction
‣ Multiplication
‣ Division
‣ Comparison of Numbers
‣ Addition and Subtraction Mixed

Video
‣ https://youtu.be/TWX09Duok8w

Chhota Bheem Race is bought to you by Nazara Games and June Software.
Nazara makes awesome games like Chhota Bheem Jungle Run, Nazara Cricket and various other games.
June Software owns TapToLearn the developer of several award winning educational games.

Thanks for playing with us.

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید   بیشتر»