• فارسی
  • English

توضیحات جنگ ستارگان - قیام

به دنبال زور، قدرت و رهبری قیام خود با میلیون ها بازیکن سراسر جهان در مبارزه ای جدید مقابل امپراتوری.
شرکت در جنگ های عظیم و ایجاد شخصیت قدرتمند خود و خدمه به صورت زنده با دوستان.
کهکشان نیاز به یک قهرمان جدید دارد.

تلاش برای باز کردن قدرت نور، بدست آوردن سلاح نهایی کهکشان با طیف گسترده ای از توانایی ها و گونه ها، سفارشی کردن سلاح خود در جنگ ستارگان و تبدیل شدن به قهرمان کاملا منحصر به فرد با طراحی خود در یک سیستم منحصر به فرد.
کشف اسرار، ساخت کارتل قدرتمند با متحدان، بازی در کنار دوستان و مبارزه با کارفرمایان.

توجه: اتصال به اینترنت مورد نیاز است.
دانلود بازی: