• فارسی
  • English

توضیحات آقای گوشت - فرار از اتاق ترسناک - پازل اکشن

طاعون زامبی به محله شما رسید و همسایه قصاب شما، تبدیل به یک زامبی گرسنه به خون شده است، او روح ندارد و تنها می خواهد بکشد تا خون و گوشت تازه برای خوردن داشته باشد.

او تبدیل به یک قاتل سریال شده و خانه اش به یک خانه خالی از سکنه و یک زندان مبدل شده است. این زامبی وحشت زده، معروف به آقای گوشت، یک پرونده جدی جنایی است. گروگان جدید او یک دختر در این خانه قفل شده است که به نظر می رسد یک خانه خالی از سکنه است، ماموریت شما این است که او را نجات دهید.

او می تواند حرکت های شما را بشنود، از این به نفع خود استفاده کرده و با پنهان شدن او را گمراه کنید. اگر ببیندتان، سعی خواهد کرد تا شما را بکشد. پازل برای نجات دختر زنده در خانه قاتل سریالی حل نمایید و از تفنگ استفاده کنید تا از بازی لذت ببرید.
تغییرات نسخه 1.9.6:
- کتابخانه های شبکه تبلیغات به روز شد

The description of Mr Meat: Horror Escape Room ☠ Puzzle & action game

The zombie plague arrived to your neighborhood! Your neighbor, the butcher, is a zombie hungry of blood. He has no soul and only wants kill, to have blood and fresh meat to eat. He has become a serial killer and his house in a mix between a haunted house and a prison. This creepy zombie, known as Mr. Meat, is a serious criminal case. His new hostage? A girl. She is locked in this prison house that seems a haunted house. Death is after her, your scary zombie neighbor is going to slay her...if nobody avoid it. Your mission is rescue her and save her life!

How to do it in this horror game adventure?
★ The walking dead can hear your moves, use this to your advantage and hide to mislead him. If their eyes catch you, he'll try to kill you!
★ Solve puzzles to rescue the girl alive from the house of the serial killer.
★ Use the gun and be a sniper! Be the zombie catcher that this game needs! Action is guaranteed!
★ Enjoy excellent ambiental sounds and graphics during your jail break!

If you want a realistic, creepy and scary sniper, zombie catcher experience, play now 'Mr Meat: Horror Escape Room'. Action, blood and fear assured!

Headphones are recommended for a full experience against the walking dead neighbor.

In each update new content will be available to solve this criminal case. We are open to suggestions by email or in the review section!

- This horror game contains ads. -

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»