• فارسی
  • English

توضیحات بازی شمارش کودکان

بازی شمارش کودکان یک برنامه آموزشی هیجان انگیز برای کودکان خردسال است. نرم افزار همراه با مجموعه ای از تصاویر میوه ها، حیوانات و اشیاء به کودکان آموزش می دهد.
بازی همراه با برخی از انیمیشن های زیبا و موسیقی پس زمینه کودکان را علاقه مند نگه می دارد.
بازی را امتحان کنید و از شمارش اشیاء لذت ببرید.
در صورت نیاز می توانید صدای برنامه را غیرفعال کنید

The description of Kids numbers counting game

Kids counting game is an exciting educational app for young children. Apps comes with huge set object pictures which a kid can count. This app covers exhaustive list of images from Fruits/Animals/Objects/
Automobiles . Kid plays this with imagination, learning the counting in most innovative way. When kid touches the object, it animates by rotating 360 degrees, also prompts the number counted.

In the end one get a option to click on the right number, reflecting number of object present on the page.

Game comes with some nice animation and background music which will keep interested.

So give it a try and have fun counting the objects.
P.S: One can use mute option in settings in case you want to turn off the sound of the App.

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید   بیشتر»