• فارسی
  • English

توضیحات رسم عملیات

خط بکشید و با اقدامات جالب دشمنان را شکست دهید. میتونی تا آخرش پاک کنی؟
تغییرات نسخه 1.4.5:
مشکل برطرف شد.

The description of Draw Action

Draw lines and defeat enemies with cool actions. Can you clear to the end?