• فارسی
  • English

توضیحات تفنگ سریع

اسلحه های شما به خودی خود شلیک می کنند، می چرخند و اجرا می شوند. فقط کافی است ضربه بزنید و به عقب شلیک کنید تا به جلو حرکت کنید، زیرا اسلحه و گلوله در جهت مخالف پرواز می کنند.
واقعاً سخت تر از آن است که فکر می کنید.
به همه دشمنان شلیک کنید و بالاترین امتیاز را کسب کنید.
تغییرات نسخه 0.2.8:
به روز رسانی سطوح
رفع اشکال جزئی

The description of Gun Sprint

Your guns shoot, spin, and run by itself!

Just tap and shoot backward to move forward,
because guns and bullets fly in opposite directions!

It's really harder than you think.
Shoot the enemies all and mark the highest score!


----
Open Source Components:
https://hypercasual.kayac.com/license/gun-sprint/