• فارسی
  • English

توضیحات راهبه شیطانی 2 - ماجراجویی مخفی فرار ترسناک

راهبه شیطانی برگشته است، این بار برای سطح دیگری از وحشت در مدرسه آماده شوید!

ما می دانیم که شما علاقه زیادی به بازی های ترسناک سه بعدی، بازی های خانگی خالی از سکنه، بازی های ماجراجویی فرار و انواع بازی های ترسناک دارید، اما آنچه که واقعاً منتظر آن بوده اید دوباره برگشته است. از بین تمام داستان های ترسناکی که شنیده اید و تمام بازی های تروریستی که انجام داده اید، این مادربزرگ ترسناک بدترین حالت است و ما می دانیم که شما آن را دوست دارید و به همین دلیل است که یکی از بهترین بازی های فرار ترسناک که تاکنون ساخته ایم بازگردانیم. در اینجا، با خطراتی مانند یک قاتل زنجیره ای مواجه خواهید شد..

مواظب باشید سر و صدایی ایجاد نکنید، مادلین و هیولاهایش مطمئناً خواهند شنید، مدرسه راهبه بسیار بزرگتر از آنچه فکر می کنید هستند، کاوش را آغاز کنید. مانند شخصیت های محبوب داستان های ترسناک خود را پنهان کنید، این کلید بقا است.

اطمینان حاصل کنید که برای جنگیدن در یک بازی ترسناک راهبه، سلاح درست می کنید، این یکی از ترسانک ترین بازی های شیطانی است که بازی خواهید کرد، مدرسه تقریباً خالی از سکنه خواهد بود، بنابراین هر وقت یکی از آنها را دیدید بدوید. این ماجراجویی را به خاطر بسپارید و با حل تمام پازل شما بازی وحشتناک دیگر پیدا خواهید کرد.
تغییرات نسخه 1.1.6:
- کتابخانه های شبکه تبلیغاتی به روز شده

The description of Evil Nun 2 : Stealth Scary Escape Game Adventure

The Evil Nun is back, but this time get ready for a different level of horror in the Nun games school!

We know you are a big fan of horror games 3D, haunted house games, adventure escape games and all types of horror games, but what you have been really waiting for is to play again the Nun game. From all the scary stories you have heard and all of the terror games you have played, this scary granny's one is by far the worst, and we know you love it!

That's why we are bringing her back in one of the best scary escape games we have ever made! Here, you will face dangers with the same level of threat as a serial killer, like Mr. Meat, or even the scary ice cream man from Ice Scream, Rod. Say "Hello neighbor!" again to one of your most beloved horror characters.

From all the free scary games, the “Evil Nun 2” is the one that will give you the most nightmares, more than any horror stories. If you want horror games for kids, this is definitely not your game, because our game will surely jumpscare you while feeling the anxiety of a horror escape room.

The Evil Nun part number 2 will be for sure an amazing terror experience, but it will also offer you to know about the dark past of Sister Madeline the scary granny that stars our creepy games saga. Be ready to survive the different thriller scary stories you will be trapped in while trying to beat the Nun game.

As in all of our scary escape games, you will have to use all things in your hands to escape, not like in scary games for kids:

-Be careful not to make any noise! Like in Ice Scream, Madeline and her monsters will hear you for sure.
-Explore all secret places in the nun horror game school, much bigger and with more rooms than you think.
-Hide like your favourite horror stories characters, it's the key to survival!
-Make sure you craft weapons to fight back in a nun horror game shooting, this is one of the worst evil games you will play!
-Monsters will make the school almost a haunted house, so run whenever you see one of them. Remember this an adventure
escape!
-Solve all the puzzles that you won't find in other creepy games.

But more important than anything, enjoy your adventure escape! “Evil Nun part number 2” is made by horror games for free lovers, just like you. We are in love with our games and we really enjoy giving players awesome experiences that can be shared with everybody.

Make sure you download this free horror game and enjoy it as much as we do! And don't forget to leave your feedback in the comments!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»