• فارسی
  • English

توضیحات هاپ

توپ را بر روی کاشی های مختلف بیاندازید و تا آنجایی که می توانید هاپ به دست آورید!
با لمس صفحه و جابجایی به چپ و راست، توپ را هدایت کنید. مسیر را گم نکنید.
امتیاز شما چند خواهد بود؟
تغییرات نسخه 1.9:
رفع اشکال جزئی

The description of Hop

Bounce off tiles and make as many hops as you can in this mind-blowing arcade action!
Touch the screen and drag left or right to guide the ball from tile to tile. Don’t miss the path! Make insane combos and beat your friend's scores!
What is your best score?