• فارسی
  • English

توضیحات پرتاب چاقو

چالش بی انتهای چاقو، اینجاست!
پرتاب چاقو به سمت اهداف برای شکست آنها. بردین سیب ها و باز کردن چاقوهای جدید. هر 5 مرحله، باید با بر رئیس بزرگ روبرو شوید!
هنگام پرتاب، حواستان باشد که پرتابتان به چاقوها و میخ ها برخورد نکند.
تغییرات نسخه 1.8.18:
رفع اشکال

The description of Knife Hit

The ultimate knife challenge is here!

Throw the knives into the logs to break them. Slash the apples and unlock new knives. Each 5th stage is defended by a boss - beat them to get exclusive knives!

Be careful to not hit the knives or the spikes. Time your actions, target carefully and become the knife master!

Can you beat all the bosses?

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»