• فارسی
  • English

توضیحات آقای تفنگ

فراموش نکنید که زرادخانه خود را ارتقا دهید.
تغییرات نسخه 1.5.8:
رفع اشکال

The description of Mr Gun

Are you a good shot? Let’s find out!

Note: Don’t forget to upgrade your arsenal. Get new guns in gun store and by completing the boss blacklists!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»