• فارسی
  • English

توضیحات خودکار آناناس

تنها کاری که باید انجام دهید، جسباندن خودکار به میوه است.
با لمس صفحه، سعی کنید خودکار را پرتاب کرده تا به آناناس یا سیب برخورد کند. در هر ردیف، دو دفعه به طور دقیق خودکار را به مرکز میوه بزنید و لذت را تجربه کنید!
با دوستان خود مسابقه دهید تا نشان دهید که چه کسی استاد واقعی خودکار است!
تغییرات نسخه 1.5.7:
رفع اشکال جزئی

The description of Pineapple Pen

Sometimes all you need is to stick a pen into a fruit.
Tap to throw the pen and try to hit an pineapple or an apple. Hit the perfect center for two times in a row, and experience joy!
Challenge your friends to find out which one of you is the true master of the pen! PPAP !