• فارسی
  • English

توضیحات برش سامورایی - برش دویدن

شما آخرین سامورایی هستید. دشمنان را خرد کنید.
همه چیز را بکشید.
شخصیت خود را ارتقا دهید، قفل سلاح را باز کنید و به استاد سامورایی تبدیل شوید.
تغییرات نسخه 1.5.0:
پوسته پخش کننده و اسلحه جدید اضافه شده است

The description of Samurai Slash - Run & Slice

You are the last samurai.

Cut off the bullets and chop up the ennemies !

Dash & cut accross 5+ worlds

・Swipe and slash eveything.

・Face fearsome bosses & killer vegetables

・Uppgrade your character, unlock weapons, and become the Ultimate Samurai Master

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»