• فارسی
  • English

توضیحات تغییر ماشین ربات پلیس امریکا

به بازی تغییر ماشین ربات پلیس امریکا خوش آمدید. رقبای خود با این جنگ افزار آینده نابود کنید.

جنگ روبات های آینده در شهر برای زنده ماندن شروع شده است، این تغییر شگفت انگیز کمک خواهد کرد که شما در جنگ ها برنده شوید. قهرمان ربات می تواند به عقاب ربات تبدیل شود، تا در جنگ ربات های آینده در مبارزات مبارزه کند.

شما به عنوان قهرمان فوق العاده این ماموریت نجات را با ماشین های ربات، که دارای سلاح تیراندازی مدرن است، انجام می دهید. قهرمان عقاب پرنده به اندازه کافی برای انجام مأموریت های قهرمانانه پلیس و محافظت از شهر قدرتمند است.

امکانات بازی US Police Transform Robot Car Cop Eagle game - تغییر ماشین ربات پلیس امریکا:
  • لذت بردن از جنگ روبات های آینده و پرواز جنگی خودرو
  • رانندگی خودرو، تبدیل عقاب و روبات واقعی
  • ماشین پلیس شگفت انگیز
  • ماشین مجهز به سلاح های تیراندازی برای مبارزه هوایی است
تغییرات نسخه 3.6:
رفع Bu

The description of US Police Transform Robot Car Cop Eagle game

Welcome to the US Police Transform Robot Car Cop Eagle game and stop your rivals in this futuristic flying eagle police robots war.


The futuristic city is invaded by robot cars and bikes. The futuristic robots war has just begun in survival city where this amazing robot transformation into robo eagle will help you win the war. Take the risk of city survival rescue mission as robot hero can transform into robot eagle to fight in futuristic robots war in 2018 car fight simulator. Are you ready for futuristic fight in police car transform robot hero? This car flight simulator 2018 is an amazing blend of robot transformation into US police cars to fight against robot car rivals. Stop the car transformation war 2018 with super eagle robot strike. In flying eagle simulator city survival rescue mission you have to utilize your futuristic warfare experience to free city from robotic cars attack. Combat against mafia cars making yourself as iron robot of futuristic flying eagle transformation game 2018.


Buckle up for US Police Transform Robot Car Cop Eagle game 2018. This futuristic transformation game will make you the legend of flying eagle robot simulator 2018. You as super hero of this rescue mission will attack the robot cars and real robots who have entered survival city creating destruction. Activate car flight mode and watch the wings coming out. Transform flying robot into robo eagle that has modern shooting weapon that will destroy robot cars with super strike. Enjoy robot eagle hero transformation into flying robot car. Chase robot enemies causing destruction in futuristic city stop them with super strike. You would have never seen the super transformation of police eagle into incredible superhero eagle to perform rescue missions and if you are the fanatic of secret agent missions with best eagle games and eagle jumping games then this top notch eagle simulator is perfectly for you to make difficult existence for thieves, terrorists and criminals. Chase robots in robot flying car driving simulator like a real eagle car combat hero and destroy opponents with super strike intense shooting car battle.


Transform robot car into a futuristic police eagle in US Police Transform Robot Car Cop Eagle game 2018 who has multiple missions of eliminating the crime that has hit your city. Control your Dalmatian eagle to catch the gangsters, chase and attack in one of the latest car flying simulator. Eagle hero or eagle clicker is strong enough without any eagle meds to perform top notch police chase missions unseen in any other flying police eagle simulator games. Fight to protect your city in this eagle hero transform game from illicit exploitation with the superhero rescue eagle. You must have played many robot transformation and robot fighting games but US Police Transform Robot Car Cop Eagle game simulator will give you the real time experience of being the essential part of city survival mission. You will be driving car and indulge in flying robot car combat along with controlling futuristic robot all in one game US Police Transform Robot Car Cop Eagle game.


Features
Enjoy playing Best eagle robot car simulator 2018!
Iron robot indulge in city survival rescue mission!
Futuristic robots war and flying car war experience!
Car driving, eagle transform and real robot controlling all at one platform!
Difficulty level increases with increased levels!
Experience amazing police car robot transformation!
Car equipped with shooting weapons for air combat!


Download US Police Transform Robot Car Cop Eagle game and give us your feedback, so we can make more new action games for you.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»