• فارسی
  • English

توضیحات بازی های یادگیری کودکان پیش دبستانی - 40 بازی کودکانه

این بازی های یادگیری کودکان شامل 40 بازی بچگانه با روایت صوتی تعاملی مفید با گرافیک رنگارنگ و جلوه های صوتی عالی برای کمک به یادگیری حروف الفبا، املا، اعداد، رنگ ها، اشکال، وسایل نقلیه، قطعات بدن، روزها و ماه ها، آلات موسیقی، صفحات رنگ آمیزی، حیوانات و میوه ها با کارتهای فلش است.

کودکان نوپا می توانند با استفاده از این بازی اصول اولیه ABC (حروف) و اعداد (1-10) را تمرین کنند. بازی های آموزشی مهارت و علاقه کودک را به یادگیری چیزهای جدید با استفاده از تلفن به روشی سرگرم کننده افزایش می دهد.

شناسایی اشکال و رنگها در جعبه رنگ آسان و سرگرم کننده است زیرا آنها به روشی پر رنگ تر و جادویی سرگرم کننده تر نمایش داده می شوند. بازیهای یادگیری کودکان پیش دبستانی مهارت های حافظه بچه ها را بهبود می بخشد و یک حالت عالی برای آموزش کودکان است.
تغییرات نسخه 14.1:
- بیش از 5000+ فعالیت برای کودکان 2-7 ساله
- اکنون بیش از 250 بازی کوچک آموزش پیش دبستانی برای بچه ها، همه در یک برنامه
- اضافه شدن 8 بازی آموزشی جدید برای کودکان و نوجوانان
- اضافه شدن بازی های جدید ABC برای بچه ها و بازی شماره 123
- اضافه شدن بازی حیوانات جدید برای کودکان نوپا
- به روز رسانی صفحات رنگ آمیزی جدید برای بچه ها
- رفع اشکال و بهبود عملکرد

The description of Kids Preschool Learning Games - 40 Toddler games

★★★★★ Kids Preschool and kindergarten Learning Games free - All-in-one ★★★★★

★ Includes 40 mini kids games with interactive, helpful voice narrating, colorful graphics, and great sound effects to help your kids learn Alphabets, Spelling, Numbers, Colors, Shapes, Vehicles, Body parts, Days and Months, Musical instruments, Coloring Pages, animals and fruits with HD flash cards
★ Toddlers can practice the basics of ABCs (letters) and the Numbers (1-10) using this app (games). Educational games increases child skills & interest in learning new things using the phone or tablet in a fun way
★ Preschool baby games are fun educational games to improve child memory and offers free learning games for kids
★ kids learning games act as brain trainer & draw their attention to practice the spellings of Alphabets (letters), Numbers (123), Colors, Animal name, Fruits and Shapes and improve kids memory skills
★ Identification of shapes and Colors in the game paintbox and the jungle Animals is made easy and fun as they are displayed in a more fun colorful & magic way.
★ Drawing Pages for little kids to draw, color or doodle
★ Kids Musical Piano games and Xylophone toddler games
★ Kids Dress Up game
★★★★★ Turn your smart phone or tablet into a fun toy phone for your kid ★★★★★

ADVANTAGES:
★ Kids Preschool Learning Games for little kids will improve kids memory skills & a great mode of education for toddlers entering kindergarten, pre-k children (2,3,4 or 5 years age)
★ Educational games develop the concentration of kindergarten kids even before they complete their toilet training
★ Kids pre k baby phone game will help to recognize digits, tracing and counting of numbers (123) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
★ The balloon pop number game 123s is smart fun for the junior play
★ Baby phone game help with the Vocabulary Builder of letters of alphabet & improve memory
★ Coloring pages fun help identify the Colors before they read books or ride school bus. Best Coloring book app
★ Pre-K educational (All in one) app with transport vehicles and car games
★ Connect dots with balloon pop game is easy to use and perfect kids games
★ Baby educational games that will keep your preschool and kindergarten age kids train while children (toddlers) are learning
★ Kids Preschool Educational Memory puzzle brain trainer is designed as an educational tool by experts for preschool toddlers
★ Memory puzzle English Game user interface is simple and fun with clear images for Alphabet (letters), Numbers (123), Colors, Animals, Fruits and Shapes
★ Baby phone game will help your kid's memory training and puzzle solving

FEATURES:
★ Balloon pop Game: This game is designed to teach number counting ( 123.. ). It includes number counting 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Kids will love the balloon sound when they click to connect, count and want to play this cute & fun game with the number song! Great for toddlers, as baby games or games for 3 year olds and games for 4 year olds
★ Learn the alphabet game: colorful endless alphabets in the ABC Playground, enjoy alphabet song. Perfect games for 4 year olds
★ Learning colors for kids. Your kid will be busy and entertained with identify same color match puzzle game. Choose the correct paint color & learn to draw coloring book fun game
★ Shape builder kindergarten preschool game: identify same shapes puzzle & improve their memory & skills in memory matching game (same to same). Perfect playkids games for 5 year olds
★ Baby home adventure kids game with jungle animals (flash cards). Perfect games for 3 year old toddlers
★ Learn fruits name in the peepa kids app: enjoy barnyard playground kids learn educational games while matching objects. Perfect games for 3 year olds
Present your boys and girls a kids games kit as perfect gift for junior play to Learn Alphabet & Numbers and be a little Math genius and abcs master. Preschool games for little kids are great for pre-k, kindergarten and preschool children who want to learn by playing.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»