• فارسی
  • English

توضیحات سفر به باغ وحش برای بچه ها

هوش کودکان از آغاز زندگی نیاز به تحریک دارد. اسباب بازی های آموزشی به بچه های کوچک اجازه می دهد تا به طور کامل از تمایل طبیعی خود برای یادگیری استفاده کنند. هنگامی که فرزندان ما رشد می کنند، شروع به کشف جهان جالب اطراف خود می کنند، کار ما این است که کمک کنیم. این برنامه آموزشی بسیار مفید خواهد بود.
این بازی حیوانات مختلف را به کودک معرفی می کند مانند فیل ها، لاک پشت ها، پرندگان، دلفین ها و ...
این برنامه برای آموزش علت و اثر طراحی شده است. این حواس کودک را از طریق تصاویر، صداها و لمس تحریک می کند. برنامه برای کودکان 3 تا 5 ساله طراحی شده است.
تغییرات نسخه 4.04:
بهبود گرافیکی بازی
بهبودهایی برای مطابقت دادن تبلیغات با الزامات.
اصلاحات کوچک

The description of Trip to the zoo for kids

Your child’s intellect needs stimulation from the very beginning of life. Educational toys and aids that allow our little ones to fully utilize their natural desire to learn. When our children grow up and begin discovering the interesting world around them, it’s our job to help. We believe that this application will be very helpful.

The application called "Trip to the zoo for kids" presents various animals in a zoo. The game introduces various animals to the child (e.g. elephants, turtles, birds, dolphins and many others). The child leans what the animals eat, and how to fix a broken fence or tractor. This knowledge is acquired by performing actions in the right order, such as unscrewing a tractor wheel or washing and feeding animals.

The application has been designed to teach cause and effect. It stimulates the child’s senses through pictures, sounds and touch.

The application is intended for children 3 to 5 years old. My child is 3 years old and absolutely loves it. I made this application as a parent, so my child could learn about the world on those cloudy days when it’s not so easy to just go for a walk.

I plan to expand the application, so I would love to hear your suggestions and advice.

I WOULD ALSO INVITE YOU TO RATE THE APPLICATION. If there is a lot of interest, then we will definitely make new scenes.

If you spot any errors please contact me by email!
I hope you and your beloved children have fun using the app!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»