• فارسی
 • English

توضیحات کتاب رنگ آمیزی بچه ها

با این برنامه رنگ آمیزی به بچه ها اجازه دهید، تا رنگ کردن صفحات را یاد بگیرند و از آن لذت ببرند.
بازی شامل 150 صفحه رنگ آمیزی از چهار دسته مختلف حیوانات مزرعه، حیوانات وحشی، حیوانات دریایی و پرندگان برای سرگرم نگه داشتن کودکان
ساخته شده است.

دسته بندی های بازی شامل:
 • حروف
 • وسایل نقلیه
 • حیوانات
 • میوه ها
 • سبزیجات
 • گل
ویژگی های بازی Coloring book for kids - کتاب رنگ آمیزی بچه ها:
 • با مداد و پاک کردن از رنگ آمیزی لذت ببرید
 • ذخیره صفحات رنگ آمیزی
 • منطقه روشن رنگ آمیزی
 • تغییر اندازه مداد
 • بیش از 80 رنگ برای انتخاب
 • 150 صفحه رنگ آمیزی
تغییرات نسخه 2.0.2.3:
- رفع اشکال جزئی.

The description of Coloring book for kids

Coloring app for kids let kids color coloring pages and help kids learn and have fun at same time using coloring games. Our Painting and drawing games for kids contains 150+ coloring pages of four different categories farm animals, wild animals, sea animals, and birds designed for toddler and kids to keep them entertained and busy.

** Categories
1. Alphabets
2. Vehicles
3. Animals
4. Fruits
5. Vegetables
6. Flowers

** Key Features
Bucket fill a region
Draw with a pencil and erase using eraser
Undo redo your last color action
Save coloring pages
Clear coloring area
Change pencil size
Over 80 colors to choose from to color the coloring
Ouer 150 coloring pages

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»