• فارسی
  • English

توضیحات دکتر دست

بعصی از کودکان روی یخ افتاده اند و دست هایشان صدمه دیده است!
شما به عنوان پزشک باید دست این دختر و پسر بچه ها را مداوا کنید.
زمان خوبی را در بیمارستان سپری کنید.
تغییرات نسخه 2.7.5009:
نسخه2.7.5009

رفع برخی از اشکالات!

ما برای ارائه تجربه بازی روانتر، موارد دیگری را اضافه کردیم. و در صورت بروز هر گونه مشکلی، لطفاً نظرات گرانبهای خود را برای ما ترک کنید!

از حمایت شما متشکریم
دانلود بازی: