• فارسی
  • English

توضیحات در حال دویدن - سقوط باندیکوت

برای ماموریت نجات مولتی ورس و خواهرش به کوکو بپیوندید. سریع فکر کنید تا در مسیرهای پر از موانع، پریدن، چرخیدن و سر و صدا خود را نگه دارید و در سرزمین های مرموز، دکتر نئو کورتکس را شکست دهید.

برای کاوش در مکان های وحشی عجیب و غریب، انگشت خود را بکشید و زرادخانه ای از سلاح های فوق العاده بسازید و مهارت های دویدن را برای جوایز خود تقویت کنید.

چالش های مختلف دویدن در انتظار شما است. دکتر نئو کورتکس از خطرناکترین دشمن و دشمنان است، بعلاوه بسیاری دیگر از ریس های قدیمی و جدید نیز هستند.
برای کاوش، سرزمین های جدید را باز کنید. جزایر با چندین مسیر بالا و پایین، چالش های مختلف را به وجود می آورند. منابع جمع آوری کنید، هوشمندانه انتخاب کنید.

برای دسترسی به بازی باید به اینترنت متصل باشید.
تغییرات نسخه 1.170.29:
باندیکوتز برای سقوط آماده هستید؟ آپدیت جدید منتشر شد!
• رفع اشکال - از جمله رفع موانع و جلوگیری از خرابی
• بهبود سطح و بهینه سازی های کلی
برای اجرای بازی در حال دویدن - سقوط باندیکوت، مراحل زیر را دنبال کنید:
  1. فایل نصبی و دیتای بازی را دانلود کنین.
  2. فایل apk را نصب کرده اما اجرا نکنین.
  3. بسته به اینکه بازی در حافظه داخلی یا خارجی نصب شده باشه، بررسی کنین که پوشه android در آن حافظه وجود داره یا نه. اگر پوشه android وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  4. داخل پوشه android اگر پوشه obb وجود نداشت، پوشه ای به اسم obb ایجاد کنین.
  5. داخل پوشه obb اگر پوشه ای به نام com.king.crash وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  6. در آخر فایل دیتا را به پوشه com.king.crash کپی کرده و بعد از اتمام کپی، بازی را اجرا کنین.

The description of Crash Bandicoot: On the Run!

Join Crash Bandicoot and his sister Coco on a mission to save the multiverse!

Think fast to keep Crash and Coco running, jumping, spinning and smashing in lanes loaded with obstacles. Speed through mysterious lands, defeating the henchmen of Doctor Neo Cortex.

Swipe to explore wild and exotic locations. Customize Crash and Coco with N.Sane Skins, build an arsenal of stupendous weapons, and hone those running skills for rewards.

Get ready for the run of a lifetime!

Legendary locations and infamous bosses
A variety of running challenges await Bandicoot fans, both new and back for more!

The Wumpa Archipelago is vast, featuring classics such as Turtle Woods, Temple Ruins and The Great Gate to delight all Crash fans. Every adventure is a thrill ride, risking dangerous Sewer or Later or a dash through the perilous Snow Go Mountain.

Dr Neo Cortex has pulled from the multiverse Crash and Coco's most dangerous enemies: Nina Cortex, Dingodile, Dr N-Gin, Fake Crash & Coco plus many more old and new bosses are stealing Power Gems. It's up to Crash and Coco to stop them!

Team up for greater rewards
Get ready to join the best Bandicoot in the asynchronous multiplayer runs!

Teams are about playing with friends and pulling together, with bragging rights for being the best and seeing your name on the leaderboards. Who went farthest, or lasted longest? By challenging others, your Team could claim huge Trophies.

Adventure in bold Bandicoot style
There is more than meets the eye with incredible skins available to unlock.

The classic Crash Bandicoot and Coco are yours from the start, plus Punk skins to make a statement. As you explore the multiverse, you'll unlock skins that give extra Trophies, bonuses, modifiers and even an Aku Aku Mask!

Unlock new lands to explore
Choose where to take Crash or Coco running for prizes or just for fun.

Rewards offered, or enemies faced, influence choices of Skins and weapons to take running with you. Islands pose varied challenges with multiple routes and lanes weaving to-and-fro, above and below. The resources to collect depend on the path you take, so choose wisely.

Perfect that aim, boost your game
When it comes to boss battles, Crash and Coco make weapons to take ’em down!

Serums to sloosh Frosty Ant Drone out of his lane. Bombs that rattle Nitro Crab in his shell. It takes a Ray Gun AND Bazooka to humiliate Nitro Neo Cortex.

Build and upgrade your bandicoot base
Help Coco to develop her Wumpa Island HQ.

Coco or Crash go on-the-run to comb Wumpa Island for resources. Parts are used to build high-tech labs where weapons get made, such as Nitro Bombs and Frosty Ray Guns.

Visit our website for more details at http://crashontherun.com/

Follow Crash for the latest news!
Instagram: @CrashOnTheRun
Twitter: @CrashOnTheRun
Facebook: CrashOnTheRun

Crash Bandicoot: On the Run! is completely free to play but some optional in-game items will require payment.

You must be connected to the Internet to access the game.
The download of this app is only a partial download of the game. Additional content will be installed upon opening the app.

By downloading this game you are agreeing to our terms of service; https://king.com/termsAndConditions.

Easily sync the game between devices and access full game features when connected to the internet.

Do not sell my data: King shares your personal information with advertising partners to personalize ads. Learn more at https://king.com/privacyPolicy. If you wish to exercise your Do Not Sell My Data rights, you can do so by contacting us via the in-game help centre or by going to https://soporto.king.com/contact

© 2021 Activision Publishing Inc. CRASH BANDICOOT: ON THE RUN!, CRASH BANDICOOT and CRASH are trademarks of Activision Publishing, Inc. KING and the KING crown logo are trademarks of King.com Ltd.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»