• فارسی
  • English

توضیحات تلو تلو خوردن بچه ها - رویال چند نفره

ابن یک بازی مهمانی چند نفره است که حداکثر 32 بازیکن آنلاین قصد دارد سطوح خود را پس از هرج و مرج و مبارزه تشدید کند، تا زمانی که یک پیروز باقی بماند. اگر زمین خوردید، فقط دوباره شروع کنید و بدوید و به سرگرم کننده دویدن بی پایان بپیوندید

در یک سری چالش های مضحک و موانع عجیب غرق شوید، رقبا را از پا در آورید و برای پیروزی بر همه چیز غلبه کنید. بنابراین، آیا شما آماده حذف کامل هستید؟

ویژگی های بازی Stumble Guys: Multiplayer Royale - تلو تلو خوردن بچه ها - رویال چند نفره:
  • از موانع پیش رو طفره بروید
  • نبرد رویال چند نفره واقعی
  • طراحی رنگارنگ و دیوانه
  • بسیاری از گزینه های سفارشی سازی
  • بسیاری از سطوح مختلف
  • سقوط نکن، دشمنان ناک اوت کن، پیروز شوید و قهرمان شوید
تغییرات نسخه 0.39:
- نقشه جدید: Lava Land
- پوسته های جدید
- بهبود سیستم خبری
- پیوند راهنما و پشتیبانی در تنظیمات
- رفع اشکال و بهبود

The description of Stumble Guys: Multiplayer Royale

Stumble Guys: Multiplayer Royale

Stumble Guys is a massively multiplayer party knockout game with up to 32 players online intention to struggle through levels round after round of escalating chaos, until one victor remains! If you fall, just start again and run. Join the endless running fun!

Dive into a series of ridiculous challenges and bizarre obstacles, knock down your rivals and overcome everything to win! So, are you ready to get totally wipe out? Download Stumble Guys the ultimate knockout game now and take a part of this ultimate madness. Invite your dudes also and beat them all!

Fun Features

• Run & Dash & Slide past opponents
• Dodge oncoming obstacles
• Battle Royale real multiplayer
• Colorful and crazy in design
• Comically Physical
• Many customization options
• Tons of hilarious fails
• Lots of different levels

Don't Fall, Knockout Foes, Win and Be the champion!

NOTE: game is still early stage so stay tuned we will update regularly. Our goal is to create 1 new level every week! Latest added level is Honey Drop where the hexagon honeycombs drop dangerously. This is not an easy game, do you have what it takes to win?

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»