• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز کامیون - ماجراجویی رانندگی

اگر عاشق بازی های رانندگی با کامیون های باری هستید، این یکی از بهترین بازی رانندگی با کامیون است، که ذر آن هیجان را احساس می کنید. راننده کامیون واقعی شوید و از واقعی ترین کابین کامیون و مسابقه کامیون در صحنه های خارج از جاده واقعی و ماجراجویی کامل لذت ببرید.

کامیون بار را از یک مکان به نقطه مقصد منتقل کنید. با کامیون باری خود در دره های زیبا و برفی کوهستانی رانندگی کنید و از چالش های هیجان انگیز در مسیرهای دشوار پیچیده با محموله های کامیون مدرن لذت ببرید. در این بازی هیجان انگیز، تبدیل به یک راننده واقعی کامیون شوید. رانندگی با کامیون سنگی خود را شروع کرده و محموله را به مقصد تحویل دهید.

ویژگی های بازی Truck Simulator: 3D Truck Driving Adventure - شبیه ساز کامیون - ماجراجویی رانندگی:
  • این بازی شبیه ساز کامیون در قالب سه بعدی طراحی شده است
  • بازی رانندگی کامیون با وظیفه راننده حمل و نقل بار
  • نمایش چندگانه دوربین ارائه تجربه رانندگی هیجان انگیز تر
  • بازی کامیون های تزئین شده سنتی هند را نشان می دهد
  • موسیقی عامیانه در پس زمینه برای احساس رانندگی واقعی
  • بازی کامیون کاملاً رایگان است

The description of Truck Simulator: 3D Truck Driving Adventure

Truck Simulator: 3D Truck Driving Adventure
If you love cargo truck driving games then this truck game is best truck drive game for you to feel the thrill. Become a real truck driver hold the steering of this cargo loaded truck driver and enjoy most realistic cockpit in truck racing game with real off-road scenes and complete in-truck racing adventure. Transfer cargo items from one place to its destination point. Drive this cargo truck games in beautiful green and snowy mountain valleys and enjoy the thrill of exciting hill climb challenge on difficult curvy tracks with your modern truck cargo. Become a real truck driver in this exciting game track truck simulation game. Start your rock truck and deliver cargo to its destination. Enjoy extreme cargo truck driving trip with hill climb truck through off road tracks. Get ready to play this free truck racing game.

American truck simulator game with hill driving 18 wheeler truck adventure is a brand new story game where you can enjoy cargo truck simulation and crazy car or bike stunts in same time semi truck driving. You are a cargo truck driver of 2018 and drive best truck driving games. Drive this hill cargo truck or Indian truck 2017 on mountains. Fill up your truck fuel tank and transport cargo goods to the required destination. This truck simulator 2017 with truck speed driving 3D are really full of fun. This truck racing game or truck transport game gives you a chance to be a real truck driver of this offroad cargo truck games 2018, which is a real mountain truck. Drive this euro truck having real features of a Pk Truck Indian truck or USA Truck simulator games. This Pk truck driver 2017 cargo game is very hard to play. Drive your cargo truck or grand truck, to be a super hero of this euro truck game. In this truck simulator or truck driver game desert racing adventure and driving in snowy mountains. You are an expert road driver or runner simulator of offroad truck 2018 and cargo truck driver in hills. This truck cargo transport or offroad driving game is best truck game.

Racing in truck is an off-road cargo truck game in which you have to drive truck mountain areas and hill roads to perform cargo duty in mountains. You have to transport cargo to different area in mountains. Just download this Indian truck game and enjoy free cargo truck driving. You will drive off-road cargo truck as cargo delivery truck in an adventure in which you drive Indian truck simulator on different beautiful valley roads. Your goal is to deliver cargo services to people by this cargo delivery truck. You have to drive euro truck carefully because mountain road is busy w9ith too much heavy traffic. You have to deliver cargo safely to its destination and avoid from any type of accident or damage. This truck game is a new and unique game idea of grand truck drifting or mud driving. Enjoy the thrill of simulation by off-road truck drifting. You can enjoy your truck driving by listening amazing Pakistani or Indian traditional songs.

Amazing Asian trucks are waiting for as an expert driver in this truck game. This is a best smartphone truck simulation game contain exciting and engaging truck features including Pakistani or Indian folk music. This game comprises over many exciting levels. Certainly the game will be over if you crash your cargo truck 2018 at any level or drop loaded luggage at any point due to rash driving. If you like driving games and addictive to drive heavy trucks on snowy roads with folk music than truck games are the right choice for driving a heavy traffic vehicle or long trailer.

Features of Truck Simulator: 3D Truck Driving Adventure:

This truck simulator game is designed in 3D format
Truck driving game with cargo transport driver duty
Multiple camera views providing more exciting driving experience
Traditionally decorated trucks showing truck art traditions of India
Folk music in background for true truck driving sensation
Truck Game is totally free to play

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید   بیشتر»