• فارسی
 • English

توضیحات کشتن مورچه

کشتن مورچه یک بازی سرگرم کننده و بسیار جالب برای همه سنین است، که کمک می کند تا بازیکنان با بهبود مهارت های بازتابنده و هماهنگی سریع چشم ها دست ها خود را ارتقا دهند.

امکانات بازی Ant Smasher - Kill Them All - کشتن مورچه:
 • چندین مورچه برای کشتن وجود دارد
 • بمب تمام مورچه ها را می کشند
 • تمام مورچه ها برای مدت 5 ثانیه در محل قرار می گیرند
 • جدول امتیاز جهانی
 • بازی دارای 40 سطح است
 • حالت صعود بازی به طور مداوم
 • حالت کودکان و نوجوانان این بازی بسیار ساده تر است
 • لذت بردن کشتن همه مورچه ها
 • بازی را با دوستان به اشتراک بگذارید
 • بدون نیاز اتصال به اینترنت
 • یک بازی رایگان
تغییرات نسخه 2.2.6:
- مطابق با سیاست رضایت کاربر اتحادیه اروپا است.
- رفع اشکال و بهبود.

The description of Ant Smasher - Kill Them All

Ant Smasher - Kill Them All is an entertainment game for everyone, all ages: male, female and children.

Ant Smasher - Kill Them All is a very interesting game. It helps the players to improve reflective skills. Quick eyes - fast hands. Quickly kill many ants, the speed of movement of the ant will be faster and you need faster. You will get bonus points when you kill 2, 3, 4, 5 ... with 1 Tap to screen. If the ant moves too fast and you need support. Freeze and Bomb are available to support you. Do not let an ant escape and you will be rewarded with Freeze and Bomb items.

Ant Smasher - Kill Them All helps you relax and stay active and alert. And also helps you release your anger and stress.

Features:
- There are several ants to kill - There are also ants that are shielded with shields and two shields
- You have up to 3 times to ants pass the screen
- You have 2 more help to destroy ants:
+ Bomb: Bombs will kill all the ants.
+ Freeze: All ants will be frozen in place for 5 seconds.
- Global high score table.
- 3 game modes:
+ Level mode: Have 40 levels.
+ Ascend mode: Play continuously and finish when you to 3 ants escape.
+ Kids mode: The game is much easier.

Enjoy Ant Smasher - Kill Them All, because it's FREE.
And share with your friends play it together.

Notes:
- Ant Smasher - Kill Them All designed for both phones and tablets.
- Support both ARM & x86 devices.
- No need for internet connection or wifi to play Ant Smasher - Kill Them All. You can play offline.
- Ant Smasher - Kill Them All is a free game and contains the ads like banner and interstitial.

*** "If you notice words that are not exactly in your language, please write comments or send me an email to: ngockiem.it@gmail.com
I'll fix it and update it again. Thank you very much. "

Graphics:
- Background, icon Designed By Freepik.com