• فارسی
  • English

توضیحات جهش - گلادیاتورهای ژنتیکی

به عنوان یک کاپیتان جوان، از استعدادهای منحصر به فرد ذهنی خود برای کنترل، رهبری و آموزش گلادیاتورهای برگزیده استفاده کنید، حملات جدید را به حالت فعال تغییر داده و از گونه های جهش یافته رونمایی کنید!
تیمی قدرتمند جمع آوری کنید که بتوانند بر مخالفان خود در مسابقات جهانی و عرصه های چند نفره پیروز شوند و راه شما را به سمت بهترین کاپیتان شدن، هموار نمایند.

ویژگی های بازی Mutants: Genetic Gladiators - جهش - گلادیاتورهای ژنتیکی:
  • بازی با کیفیت رایگان
  • جمع آوری و ساخت یک تیم قدرتمند
  • 6 ژن جهش یافته مختلف برای آزاد کردن
  • کشف ژن های مخفی منحصر بهفرد برای نابود کردن دشمنان
  • آموزش نیروها و دست یابی به قدرت مطلق از طریق آنها
  • رهبری تیم خود به سوی پیروزی
  • سیستم نبرد چند نفره آنلاین
  • امکان ایجاد میلیون ها نوع حمله مختلف
  • تیم شدن با دوستان خود و ایجاد اتحادی قدرتمند برای کمک به یکدیگر
تغییرات نسخه 73.501.166651:
- رفع کلی و بهینه سازی سیستم
- تعادل بازی

The description of Mutants: Genetic Gladiators

BECOME THE ULTIMATE PSY CAPTAIN!
As a newly recruited Psy Captain, use your unique Psychic Skills to control and lead a selection of genetic gladiators, train and cross breed them to unlock new attacks and discover new species of mutant.
Assemble a powerful team that will vanquish your opponents in worldwide competitions and multiplayer arenas, fight your way to the top and become the ultimate Psy Captain.
FEATURES
- High Quality free game
- Play Mutants: Genetic Gladiators synchronously at home on your Tablet and whilst out and about on your Smartphone (internet connection required to play)
COLLECT & ASSEMBLE A POWERFUL TEAM OF MUTANTS
- 6 Different Mutant Genes to unlock through the game: Sabre, Necro, Cyber, Zoomorph, Galactic and Mythic.
- Over 150 unique and different mutants to discover and collect.
- Discover secret recipes to gain unique mutants that will terrify your opponents.
CROSS BREED & TRAIN TO STRENGTHEN YOUR TEAM
- Cross breed your creatures to unlock new and powerful mutants.
- Train your mutants to improve and unlock powerful new attacks.
- Use your high level mutants to create superior Elite Versions.
LEAD YOUR TEAM TO VICTORY!
- Visit exotic and varied locations as your team competes across 4 Divisions.
- Dynamic 3 v 3 Fights using Gene based strengths and Weaknesses system to create millions of possible attack and defense combinations.
- Compete against other players from around the world. Be Victorious to climb the Ladder and win magnificent prizes.
- Team up with your friends to build a strong selection of allies to call into battle to help your team.
If you have any questions or suggestions about Mutants: Genetic Gladiators we’d love to hear from you, please contact us here : support.kobojo.com