• فارسی
  • English

توضیحات ماجرا کارگران

مسیر جلال با شکوه سیب زمینی آغاز می شود. برای به دست آوردن منابع بیشتر مزرعه را جمع آوری کنید و به رهبر باشکوه دولت خود تبدیل شوید. شما بسیاری از رفقا را به هدف خود جذب خواهید کرد، بنابراین می توانید بیکار باشید اما همیشه به حالت پرشکوه بازگردید و با استفاده از منابعی که در اختیار دارید، زشد کنید.

دولت کارگر هرگز استراحت نمی کند، اما شم، رهبر باشکوه، می توانید با این ویژگی های باورنکردنی از بازی لذت ببرید. برای اتوماسیون صنایع خود و افزایش کارآیی خود، پژوهشگران را استخدام کنید. سیب زمینی جمع کنید. سیب زمینی بیشتر از آن چیزی است که می توانید بزرگی شوید. با اتمام ماموریت ها، رتبه های خود را بدست آورید و جلال ماجراجویی ها را به سایر نقاط جهان برسانید.
تغییرات نسخه 4.10.2:
issues رفع مشکلات مختلف باطن.
دانلود بازی: