• فارسی
  • English

توضیحات جنگ ستارگان - جنگ پادشاهی

خود را در دنیای طوفانی ثروت غرق نمایید، تا به چهار پادشاهی تسلط پیدا کنید. یک عرشه با کارت های منحصر به فرد قدرتمند بسازید و سپس به جنگ های واقعی در برابر بازیکنان دیگر بروید.
گیم پلی بازی ترکیبی از جنبه های مورد علاقه خود با کارت های کلکسیونی و استراتژی تاکتیکی از بازی های تخته ای است.

امکانات بازی Stormbound: Kingdom Warsجنگ ستارگان - جنگ پادشاهی:
  • گیم پلی تاکتیکی هوشمندانه
  • زقابت تک به تک در زمان واقعی
  • جنگ علیه بازیکنان سراسر جهان
  • ده ها کارت قدرتمند برای جمع آوری و ارتقاء
  • چهار پادشاهی متمایز با مزایای منحصر به فرد
تغییرات نسخه 1.10.56.3796:
- تعمیر و ترفند

The description of Stormbound: Kingdom Wars

Immerse yourself in the rich world of Stormbound, as four kingdoms struggle for dominance. Construct a deck of unique and powerful cards and then dive into real-time battles against other players.

Novel gameplay combines your favorite aspects of collectible card games with the tactical strategy of board games. Play cards from your hand to the game board and then watch your units march on the enemy base.

FEATURES:
*Tactical gameplay that rewards the most clever strategists
*Real-time PVP battles against players all around the globe
*Dozens of powerful cards to collect and upgrade!
*Incredible 2D and 3D art immerses you in the world of Stormbound
*Four distinct kingdoms with unique advantages and playstyles


Please Note: Stormbound: Kingdom Wars is a free-to-play game, but some extra game items can be purchased for real money. You can disable in-app purchases in your device's settings.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»