• فارسی
  • English

توضیحات علفهای هرز کارخانه

کارخانه خود را مدیریت کنید و تبدیل به سردترین شخص اطراف شوید.
با رشد شیرین ترین برگ تا کنون بهترین تهیه کننده باشید.
تغییرات نسخه 2.8.9:
رفع اشکال

لذت بردن !!!

The description of Weed Factory Idle

Manage your WEED FACTORY and become the chillest dude around!
Be the finest supplyer by growing the sweetest leaf ever!
CONQUER the world and become the BIG BOSS!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»