• فارسی
  • English

توضیحات خدمه تراکتور

استفاده از ماشین آلات سنگین هیجان انگیز، لذت بردن از بازی ساخت و ساز و عملیات پاکسازی. کنترل چندین وسیله مختلف برای تمیز کردن محیط زیست از زباله های سمی.
  • شامل بیش از 100 مرحله
  • 7 وسیله سنگین و کامیون
  • فیزیک واقعی مبتنی بر محیط زیست
  • گرافیک HD

The description of Tractor Crew

Tractor Crew is the next exciting tractor game, brought to you by Kurius Games! If you enjoy games like Construction City and Traktor Digger, then you will love Tractor Crew: Operation Cleanup! Control several different tractors and trucks to clean the environment of toxic waste!
Over 100 levels!
7 tractors and trucks!
Realistic physics-based environment!
Progressively challenging levels!
HD graphics!
Kid friendly!
Built using Unity, available on multiple platforms!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»