• فارسی
  • English

توضیحات پیگیری پلیس

پلیس در دم شما هستند. با نشان دادن مهارت های حرکتی خود از موانع اجتناب کنید.
ضربه بزنید تا به چپ و راست بروید و دشمنان را به یکدیگر متصل کنید تا دسته کوچک خود را بسازید و نمره خود را افزایش دهید.

ویژگی های بازی Police Pursuit - پیگیری پلیس:
  • گیم پلی ساده و رضایت بخش
  • ضرب و شتم
  • سرعت فزاینده
تغییرات نسخه 1.4.5:
+ سرعت پیش رو با رفع اشکال و بهبود عملکرد!

The description of Police Pursuit

The cops are on your tail!

Show off your driving skills by avoiding and outsmarting them!

Tap to go left and right, make the enemies crash into each other to build your combo and increase your score!

But make sure you don’t get too damaged, or you’ll end up wasted!

Police Pursuit Features:

• Simple and satisfying gameplay!
• Beat your high score!
• Increasingly frantic pace!
• Tons of crazy vehicles to unlock!