• فارسی
  • English

توضیحات راننده کامیون دورترین نقطه

در این بازی شبیه ساز راننده کامیون باشید. ماموریت شما حمل و نقل محموله از ابتدا به مقصد است، اما باید مراقب باشید تا هنگام رانندگی در جاده های کوهستانی بسیار خطرناک، آن را گم نکنید.
دانلود بازی: