• فارسی
  • English

توضیحات مسابقه سرعت موتور سواری

سوار موتور خود در یک جاده وحشتناک جنگلی شوید.
افسانه های محلی می گویند ارواح مرموز یک دختر را در جاده پنهان کردند که موجب ترس اتومبیل سوارن و موتور سیکلت ها شوند.
  • می توانید با موتور سیکلت خود مسابقه را به پایان برسانید.
  • مسابقه موتور سیکلت وحشتناک
  • محیط واقعی پر از شگفتی
  • این بازی ماجراجویی را انتخاب نمایید.
  • جلوه های صوتی تکان دهنده

The description of Moto GP Speed Racing Challenge

You were riding your motorbike when suddenly you found yourself lost in a terrifying road through a creepy forest.
Local legends says that there is a ghosts of a mysterious girl who hides in the curves, scaring cars and motorcycles which drive too fast. But shadows may hide something else...

Can you finish the race and get out safely to the end of the forest with your motorbike?
- Terrifying GP motorcycle race
- Realistic environment full of surprises
- Motorcycle GP realistic. Choose with which one you are going to run this adventure!
- Shocking sound effects
You've never run a GP motorcycle race like this! Try it now!
Twitter: @LabCave
Facebook: www.facebook.com/LabCaveGames

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»