• فارسی
  • English

توضیحات خط قدرت - پازل منطق

هدف روشن کردن لامپ های هر خانه از نیروگاه با تنظیم خطوط برق با سیمها است. در هر سطح یک مقدار مشخصی  انرژی داده می شود و با هر چرخش سیم آن کاهش می یابد. سعی کنید سطح را در چرخش های کمتر تکمیل نمایید تا انرژی بیشتری را ذخیره کنید، که در جدول رتبه بندی خلاصه شده و نمایش داده می شود. این بازی دارای دو حالت است و برای اولین بار ممکن است آسان به نظر برسد، در حالت دوم حتی عاشقان پازل با تجربه نیز مشکلاتی خواهند داشت

امکانات Powerline - logic puzzles - خط قدرت - پازل منطق:
  • اندازه های مختلف
  • در حالت سخت لبه ها به زمینه متصل هستند
  • بدون فای یا اینترنت؟ می توانید در هر زمان بازی کنید
  • گرافیک زیبا
  • انیمیشن های دلپذیر
  • گیم پلی ساده و اعتیاد آور
تغییرات نسخه 1.32:
- بسته جدیدی از سطوح اضافه شده - انتقال دهنده - برخی از خانه ها می توانند برق را انتقال دهند
- برخی از سطوح درست نیست رفع شده است

The description of Powerline - logic puzzles

"Powerline" is a logic puzzle kind of plumber. The goal is to light the bulb in every house from power station by adjusting the powerline with wires. At each level is given a certain amount of energy, and with each rotation of a wire it decreases. Try to complete the level in fewer turns, saving more energy, which is summarized and displayed in the rating table. The game has two modes, and if the first for someone may seem easy, on the second mode even the most experienced puzzle lovers will have difficulties . In the case, when you mess up, the game has tips to help you pass the level.

Features

★ Different sizes of the game field
★ Hard mode - field edges are connected
★ Tips
★ No WiFi or Internet? You can play offline in anytime.
★ Achievements and leaderboard
★ Beautiful graphics
★ Pleasant sounds and animations
★ Simple and addictive gameplay

You are a lover of logic puzzles kind of plumber? "Powerline" is for you! Light the bulb everywhere! Have a good game!