• فارسی
  • English

توضیحات تفاوت ها را پیدا کنید - تعریف کنید

تنها کاری که باید انجام دهید این است که تفاوت ها را حدس بزنید، جستجو کنید و اشیاء پنهان را در پازل تصویر پیدا کنید.

یافتن برنامه های مخفی در بین علاقه مندان به پازل در سراسر جهان رایج است. شما باید اشیاء پنهان را در تصویر پیدا کنید و در نتیجه پازل را حل کنید. دشواری در هر سطح افزایش می یابد و پیدا کردن اشیا می تواند پیچیده باشد.

ویژگی های بازی Find the differences - Define - تفاوت ها را پیدا کنید - تعریف کنید:
  • 3900 سطح برای جستجو و یافتن تفاوت ها و چیزهای پنهان
  • سطوح پاداش برای جستجو و تشخیص تفاوت بین دو عکس
  • برای پیدا کردن شی مخفی و پیدا کردن آن بزرگنمایی کنید
  • تفاوت ها را در عکس های با کیفیت بالا جستجو کنید و اشیاء پنهان را پیدا کنید
  • از نکات نامحدود برای حدس زدن تفاوت و تشخیص یک مورد پنهان استفاده کنید
  • گیم پلی آسان، اما جستجوی برخی از اشیاء پنهان دشوار است
  • با پیدا کردن پنج تفاوت جوایز بگیرید
  • تصاویر را با هم مقایسه کنید و تفاوت بین آنها را تشخیص دهید
تغییرات نسخه 1.14.0:
با تشکر از شما برای بازی! برای دریافت آخرین تجربه، بازی خود را به روز نگه دارید.

- ثبات و بهبود عملکرد
- مطالب جدید اضافه شد

از بازی کردن لذت می برید؟ امتیاز دهید و نظر بدهید!

The description of Find the differences - Define

Puzzle game: Spot the difference games with relaxing pictures & beautiful brainteasers! You’ll never find out what’s the difference! All you have to do is to guess the differences, search and find hidden objects in the picture puzzle.

Find hidden apps are common among puzzle enthusiasts all over the world. You have to find hidden objects in picture and as a result - solve the puzzle. Difficulty increases at each level and it can be complicated to find objects.

Brand-new picture brain teasers & puzzles every day!
Can you find diff? Let’s check your vision!
Download our free find the difference game

Gameplay:
🌟 Match 5 differences and move to the next lvl
🌟 You play Find the differences - Define and you suddenly can’t say what's the difference? We prepared 3 hints which highlights hidden pictures to seek and find it.
🌟 High-quality pictures and mystefrium animations

We introduce to you one of a bunch of find hidden object games, but you will appreciate it from the first tap on the screen.

Game features:

🌟 3900+ levels to seek and find differences and hidden things
🌟 Daily Challenge & Bonus Levels to seek and spot the difference between two photos
🌟 Zoom in to find hidden object and to spot it!
🌟 Search differences in High Quality photos and spot hidden objects
🌟 Unlimited Hints! Use them to guess what’s the difference and spot a hidden item
🌟 Spot the difference game free for both phone and tablet
🌟 Find the difference game is designed for adults and kids.
🌟 Easy gameplay, but some hidden objects are difficult to search
🌟 Finding five differences online and win trophies!
🌟 Our puzzle game suits for adults and kids

Addictive find objects puzzle.
Spot the difference free and play brain games with Cleverside!

Compare pictures and spot the difference between them. Can you find all hidden items in search the difference game?

Support:
support@cleverside.com

Privacy policy:
https://www.cleverside.com/privacy/

Contact us:
https://www.facebook.com/playdefine
https://www.instagram.com/playdefine/

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»