• فارسی
  • English

توضیحات خطوط پازل

خطوط پازل یک بازی جدید برای به چالش کشیدن مغز است، کشیدن، برش و پاک کردن برای پیدا کردن راه حل هوشمندانه سطوح می باشد.
اجازه دهید جریان پرپیچ و خم رنگ خطوط ذهن شما از استرس آزاد کند.

ویژگی های بازی Lines - Physics Drawing Puzzle - خطوط پازل:
  • 5 حالت مختلف: نقطه، پاک کردن، برش، قرعه کشی و مخلوط کردن
  • چالشهای روزانه
  • 26 دستاورد برای باز کردن
  • 250 سطوح هوشمند
  • برای پیدا کردن راه حل از مغز و منطق خود استفاده کنید
  • مدال برنز، نقره و طلا برای هر سطح
  • بی نهایت سرگرم کننده
تغییرات نسخه 1.2.8:
رفع اشکال

The description of Lines - Physics Drawing Puzzle

Lines – Physics Drawing Puzzle is a new Zen puzzle published by the creators of Puzzlerama and Mazes & More. Challenge your brain, draw, cut and erase to find the solution to the 250+ smart levels. Relax, unwind and let the color flow into the labyrinth of lines, in a Zen experience that will let your mind flow free and antistress. Some levels have a perfect symmetry, other are a maze of lines. Can you master all of them? No pencil needed!
How to play Lines – Physics Drawing Puzzle
Depending on the level, you will need to tap to place a dot over a line, erase and opponent´s dot, cut or draw lines. Then watch the colors unfold and flow!

Lines – Physics Drawing Puzzle key features include:
- 5 different modes: Point, Erase, Cut, Draw and Mix
- Daily Challenges
- 26 achievements to unlock
-250 smart levels
- Use your brain and logics to find the solutions
- Bronze, Silver and Gold medals for each level.
- Infinite fun!

Point Mode
Tap over a line to place a dot. Be smart and choose and strategic and logic position for the dots. Sometimes you need to place one, other two dots.

Eraser Mode
Tap over an opponent´s dot to erase it.

Draw Mode
Draw a line with your fingers to connect lines to your advantage. Use your brain!

Cut Mode
Cut a line to stop the flow of your opponent´s color.

Hope you all guys enjoy Lines – Physics Drawing Puzzle!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»