• فارسی
  • English

توضیحات غواص بنفش

از سکوهای مختلف ارتفاع به آب بپرید و پشتک بزنید.
تغییرات نسخه 1.8.3:
- رفع اشکال

The description of Purple Diver

Dive into water from platforms of different height.

Aim for:
- a perfect entry into the water
- backflips
- depth

and more..."

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی ورزشی جدید بیشتر»