• فارسی
  • English

توضیحات زندگی فانتزی پرنسس کاغذی

زندگی فانتزی پرنسس کاغذی اکنون به روی همه شما عزیزان باز است! در دنیایی پر از یخ و برف غوطه ور شوید که در آن می توانید از فعالیت های تعاملی با مقداری سرگرمی لذت ببرید: در هر کجا که می خواهید جهان را کاوش کنید، شاهزاده خانم را برای مناسبت های مختلف لباس بپوشانید یا حتی طرح های خود را ایجاد کنید. حیوانات خانگی جادویی بامزه لذت را تا حدی بالا می برند.

امکانات بازی Paper Princess's Fantasy Life - زندگی فانتزی پرنسس کاغذی:
  • صحنه های شگفت انگیز با فعالیت های تعاملی
  • لباس ها و آیتم های افسانه ای
  • رنگ کنید و طرح خود را ایجاد کنید
  • تخیل خود را آزاد کنید
  • از ساعت ها سرگرمی با شخصیت ها و حیوانات خانگی دوست داشتنی لذت ببرید

The description of Paper Princess's Fantasy Life

Paper Princess's Fantasy Life now is open to all of you, dear cuties! Immerse yourself in a world full of ice and snow where you can enjoy interactive activities with a dose of fun: explore the world wherever you want, dress up the princess for different occasions or even create your own designs. Cute magical pets will kick the fun up a notch.

Features:
- Amazing scenes and interactive activities
- Tons of fabulous outfits and items to blow your mind.
- Dye and create your design. Unleash your imagination.
- Enjoy hours of fun with lovely characters and pets.