• فارسی
  • English

توضیحات قلعه رویایی پرنسس کاغذی

شما به صورت سلطنتی به قلعه رویایی پرنسس کاغذی دعوت شده اید. در دنیای شگفت انگیزی غوطه ور شوید که در آن می توانید از فعالیت های تعاملی با مقداری سرگرمی لذت ببرید: قلعه را کاوش کنید، شاهزاده خانم را برای مناسبت های مختلف لباس بپوشانید یا حتی طرح های خود را ایجاد کنید. حیوانات خانگی جادویی بامزه لذت را تا حدی بالا می برند. امکانات: صحنه های شگفت انگیز و فعالیت های تعاملی، لباس ها و آیتم های افسانه ای را رنگ کنید و طرح خود را ایجاد نمایید. تخیل خود را آزاد کنید و از ساعت ها سرگرمی با شخصیت ها و حیوانات خانگی دوست داشتنی لذت ببرید.
تغییرات نسخه 1.2.2:
- تجربه بازی بهینه شده است

The description of Paper Princess's Dream Castle

You are royally invited to Paper Princess' Dream Castle. Immerse yourself in a wonderful world where you can enjoy interactive activities with a dose of fun: explore the castle, dress up the princess for different occasions or even create your own designs. Cute magical pets will kick the fun up a notch. Features: - Amazing scenes and interactive activities - Tons of fabulous outfits and items to blow your mind. - Dye and create your design. Unleash your imagination. - Enjoy hours of fun with lovely characters and pets.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»