• فارسی
 • English

توضیحات ظهور تمدن ها

ساخت و ساز بخش مهمی از توسعه هر تمدن است و جنگ برای حصول اطمینان از بقاء ضروری است.
اتحادها می توانند تمدن استراتژیک خود را مزیت بخشند و شما باید عاقلانه استفاده کنید تا تمدن خود را بزرگ نمایید.
در ظهور تمدن ها، یک نقشه جهانی بسیار دقیق پیدا خواهید کرد که 8 تمدن و 20 قهرمان از آن را انتخاب کنید. هر یک از سربازان و ساختمان ها با ارتقاء منحصر به فرد خود هستند.
شما همچنین فناوری های متفاوت را از دورانهای مختلف را به دست می آورید. 
با پیوستن به اتحادها و مدیریت رشد شهرها را تجربه خواهید کرد.
تمدن خود را به شکوه برسانید.

ویژگی های بازی Rise of Civilizationsظهور تمدن ها:
 • نقشه بی نظیر
 • روش زوم، گرافیک با کیفیت سه بعدی. انتقال بین نقشه جهان و دیدگاه های دقیق از ساختمان های شهر، استراتژی مناسب برای حرکت بعدی خود، واحدهای خود را به مه تبدیل کنید و یک جهان بزرگ و حیاتی را کشف کنید
 • قهرمانان افسانه ای
 • از 20 رهبر تاریخی سراسر جهان دعوت کنید
 • از قهرمانان و سربازان خود استفاده کنید
 • در حملات مشترک شرکت کنید
 • ساختمان های منحصر به فرد از هر تمدن
 • پس از انتخاب یکی از 8 تمدن، شهر خود را توسعه دهید
 • تجربه جنگ حماسی
 • هیچ انسانی رشد نمی کند. شما باید در هر زمان برای نبرد آماده باشید
تغییرات نسخه 1.0.36.17:
1. "تابستان شور" به زودی
2. بهبود سیستم تجهیزات
3. پیشرفتهای "Ballad Ian"
4. پیشرفت های "بحران سروولی"
5. پیشرفت های کانیون غروب
6. بهسازی جاده ابریشم
7. تغییرات دیگر
برای اجرای بازی ظهور تمدن ها، مراحل زیر را دنبال کنید:
 1. فایل نصبی و دیتای بازی را دانلود کنین.
 2. فایل apk را نصب کرده اما اجرا نکنین.
 3. بسته به اینکه بازی در حافظه داخلی یا خارجی نصب شده باشه، بررسی کنین که پوشه android در آن حافظه وجود داره یا نه. اگر پوشه android وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
 4. داخل پوشه android اگر پوشه obb وجود نداشت، پوشه ای به اسم obb ایجاد کنین.
 5. داخل پوشه obb اگر پوشه ای به نام com.lilithgame.roc.gp وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
 6. در آخر فایل دیتا را به پوشه com.lilithgame.roc.gp کپی کرده و بعد از اتمام کپی، بازی را اجرا کنین.

The description of Rise of Civilizations

Construction is a key part of any civilization’s development.
Warfare is indispensable to ensuring your civilization’s survival.
Alliances can give your civilization a strategic advantage.
You’ll need to use all three wisely to make your civilization great!

In Rise of Civilizations, you’ll find a seamless and highly detailed world map, with 8 civilizations and 20 Heroes to choose from. Each has specialty troops and buildings with unique upgrades.
You’ll also research technologies from various eras, join alliances, and manage the growth of your cities.Lead your civilization to glory!

**Game Features**
- Seamless, detailed world map -
One of a kind zoom method + high quality 3D graphics. Seamlessly transition between the world map and detailed views of buildings in your city, perfect for strategizing your next move. Send your units into the fog and explore a huge, life-like world.

- Legendary Heroes -
Is it the hero that makes the legend? Or the legend that makes the hero? Summon Julius Caesar, Cao Cao, Joan of Arc and more than 20 other historical leaders from around the world. Use your heroes to lead troops, set out on expeditions, participate in joint attacks, and defeat your enemies with overwhelming force!

- Unique Buildings from every civilization -
The heart of every civilization is its capital city.
After choosing one of 8 civilizations, you control your city’s development. Observe your city progress from the stone age to the feudal era, and watch your city gradually expand.

- Experience Epic Warfare -
No civilization grows in isolation. You have to be ready for battle at any time!
Train units and build alliances to defend your territory. You’ll share the map with thousands of players from around the globe while competing for resources. Make use of the realistic map to strategically defeat your opponents.

==== open beta ====
Rise of Civilizations is currently in beta testing phase. You may encounter bugs, and some aspects of the game may still be changed. Thanks for understanding.
Please enjoy the game, and if you run into any problems, leave us your feedback via Profile > Settings > Customer Service > Message Symbol in the top right corner.
We appreciate your help!