• فارسی
  • English

توضیحات هاسکی در حال صحبت کردن

هاسکی در حال صحبت کردن همه چیزهایی را که می گویید با صدای خنده دار تکرار می کند و شما را ساعت ها سرگرم می کند.
  • با سگ هاسکی صحبت کنید و او هر آنچه را که می گویید با صدای خنده دار تکرار می کند
  • واقعا شیرین
  • به رقص من نگاه کن
  • این یک برنامه رایگان است، آن را بارگیری و از آن لذت ببرید
تغییرات نسخه 2.48:
اضافه کردن تابع نقاشی
ماشین ها را در شهر هاسکی رنگ کنید.
گرافیتی را به ماشین اضافه کنید.

The description of Talking Husky Dog

Talking Husky Dog repeats everything you say with a funny voice.

Enjoy hours of fun and laughter with Talking Husky Dog .

Play with Husky Dog :
- Talk to Husky Dog and he will repeat everything you say with a funny voice.
- Threw Frisbee to me quickly!
- really sweet.
- look at my dancing.
- have a sleep.
- I’m the monster of circus.
- Poke his head, Arm or feet.

This is a free app, download and enjoy it

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»