• فارسی
  • English

توضیحات مسابقه طناب کشی ماشین

در مسابقه نهایی، قدرت اسب بخار موتور خود را فشار دهید.
در این عرصه ها فقط یک چیز مهم است، برنده شدن، با به حداکثر رساندن قدرت موتور
پیروز شوید و پاداش بگیرید.
تغییرات نسخه 1.5.24:
بهبود و رفع اشکال.

The description of Tug of war

Push your engine’s 🐴horsepower🐴 in the ultimate contest! 💪

In these arenas only one thing counts: is your truck 💪strong enough💪 to pull your opponent over the line?

The more you win, the badder your opponents become 😨

Keep pace by maxing out your:
💥 engine
💥 boosts
and
💥 bonuses

And keep your ⚡winning streak⚡ going!

🐉Beast against beast🐉 - grill to grill - try it out now and see how hard your car can pull! 😆

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»